Альтанка просто на воді – унікальне місце відпочинку від лісівників Шепетівщини

Це місце на Шепетівщині не залишає байдужим жодного мандрівника, котрий сюди потрапляє.

Це – одна із зон відпочинку, яку збудували лісівники Мальованського лісництва Шепетівського лісгоспу два роки тому, аби місцеві й туристи могли насолодитися природою, відчути спокій та гармонію.

До облаштування рекреаційних об’єктів лісівники завжди підходять з креативом. Тому й змайстрували альтанку на водоймі. Збудували її на 50 стов­пчи­ках, які занурені пря­мі­сінь­ко у во­ду. Від­так, перебуваючи на де­рев’яній спо­ру­ді, те­бе охоп­лює від­чуття, ні­би пли­веш..

Для комфортного відпочинку є усе: укриття, мангал, столик, лавочки, гарні краєвиди, спів пташок… З відпочиваючих – лише усмішка та чистота.

Саму ж водойму називають – Мер­твим озе­ром. Так його ох­рести­ли міс­це­ві. Люди сво­го ча­су на­віть оми­на­ли це місце, на­да­ючи йому мі­фіч­ні оз­на­ки. Са­ма во­да з виг­ля­ду хоч і тем­на, але про­зо­ра.

Це — те­ри­то­рія ко­лишньої тор­фо­роз­робки. Тут цю ко­рис­ну ко­па­ли­ну до­бу­ва­ли ме­ха­ніч­ним спо­со­бом. Піз­ні­ше міс­це ви­до­бут­ку за­то­пи­ли під­земні во­ди, які й ут­во­ри­ли во­дой­му. А свою наз­ву озе­ро от­ри­ма­ло че­рез ве­ли­чез­ну на­си­че­ність га­за­ми. То­му тут не во­дить­ся ні­яка жив­ність. Єди­ні від­ві­ду­ва­чі во­дой­ми — ди­кі кач­ки.

Ві­доб­ра­жен­ня лі­су у во­ді, си­нє не­бо та тем­не дно… Все це ство­рює ат­мосфе­ру не­пов­торнос­ті.

Пресслужба Хмельницького ОУЛМГ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*