Довідкова інформація

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ХОУЛМГ
від 14.07.2011року №46

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію у Хмельницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Хмельницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі – Перелік) не може суперечити Розгорнутому переліку відомостей, що становлять державну таємницю у Державному агентстві лісових ресурсів України.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „Для службового користування” (далі –ДСК).

3. Рішення про надання (зняття) грифу ДСК інформації приймаються безпосередніми виконавцями документів згідно з даним Переліком та за висновками експертних комісій.

4. Відомості з грифом ДСК є власністю держави і такими, що містять відомості обмеженого поширення.

5. Відповідальність за правильне присвоєння грифу ДСК виробам та інформації несуть посадові особи, які надали гриф, підписали або затвердили ці документи.

6. У разі скасування рішення віднесення інформації до службової, про зняття грифа обмеження доступу повідомляються всі організації, яким надсилався цей документ.

7. Копіювання сторонніми організаціями документів з грифом „Для службового користування” повинно здійснюватись за погодженням з організацією – автором цих документів.

8. Використання інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно – телекомунікаційної системи для друкування документів з грифом ДСК, здійснювати тільки після створення в ній комплексної системи захисту інформації та отримання відповідного атестату.

9. Передача інформації ДСК з однієї системи до іншої здійснюється захищеними каналами зв’язку або у зашифрованому вигляді. Використання Інтернету або незахищених каналів для передачі інформації ДСК заборонено.

10. За розголошення відомостей ДСК винні особи притягаються до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

До відомостей, що становлять службову інформацію у ХОУЛМГ відносяться:

РОЗДІЛ І.

1.1. Окремі накази та розпорядження, що регламентують внутрішню діяльність Управління за рішенням його керівника.

1.2. Листування органами виконавчої влади, підприємствами і організаціями, що входять до сфери управління, з питань охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, стану оборонно – мобілізаційної роботи, бронювання військовозобов’язаних, що не становить державну таємницю.

1.3. Документи про розслідування при виявленні втрати документів, що містять службову інформацію.

1.4. Мобілізаційні плани Управління

1.5. Плани цивільного захисту на особливий період Управління та підприємств і організацій, що підпорядковуються управлінню

1.6. Звіти з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційного резерву, бронювання військовозобов’язаних, що не становлять державну таємницю.

1.7. Номенклатури, обсяги, місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву .

1.8. Відомості про організацію оповіщення, управління та порядок переведення підприємств галузі на режим роботи в умовах особливого періоду, які не становлять державну таємницю.

1.9. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління а також обсяги матеріально – технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту, в яких відсутня інформація, що становить державну таємницю.

1.10. Методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки

1.11. Зведені відомості щодо стану технічного захисту службової інформації.

РОЗДІЛ ІІ
Сфера економіки

2.1. . Відомості інструктивного характеру посадовим особам, які беруть участь в міжнародних форумах.

2.3. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку, що не становлять державну таємницю.

РОЗДІЛ ІІІ
Лісовпорядні роботи

3.1. Топографічні карти, цифрові карти масштабів 1:10 000 і 1:25 000 в умовній системі координат 1963 року та топографічні карти, цифрові карти масштабів 1:10 000-1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42. Комплекти аерознімків (аеронегативів), репродукції та негативи накидного монтажу незалежно від масштабу, форми та виду носія інформації (окрім матеріалів аерофотозйомки, які віднесені до державної таємниці).

3.2. Зведені пояснювальні записки до проектів організації і розвитку лісового господарства Управління

3.3. Схеми лісів

3.4. Довідка про впровадження пропозицій лісовпорядкування у виробництво за результатами безперервного лісовпорядкування

3.5. Документація державного лісового кадастру на рівні управління області, держави.

3.6. Схеми насаджень лісогосподарських підприємств, складених на основі

топографічних карт М 1:100 000 і крупніше з елементами рельєфу.

3.7. Планшети з горизонталями.

3.8. Геодезичні журнали.

3.9. Пояснювальна записка та планово – картографічні матеріали на лісові підприємства, природно – заповідний фонд України, на території яких розташовані об’єкти оборонного значення і (або) об’єкти, що охороняються Управлінням державної охорони України.

3.10. Планово – картографічні матеріали на лісові підприємства, природно – заповідний фонд України – відповідно до вимог СТГМ-90.

Конфіденційна інформація

Відповідно до Законів України „Про інформацію” та „Про доступ до публічної інформації” інформація про фізичну особу (персональні дані – про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження) належить до конфіденційної.

Конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб.

Матеріальні носії інформації, які підлягають обов’язковому обліку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, і використання документів, справ, видань, та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” підлягають обов’язковому обліку:

– печатки і штампи з повним найменуванням організації;

– бланки з кутовими та повздовжніми штампами організацій, що мають

– посвідчення особи;

– посвідчення про відрядження;

– усі види перепусток;

– бланки документів про освіту (атестати, дипломи, посвідчення);

– трудові книжки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*