Розпорядження

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

від 19.05.2014року м. Хмельницький № 27

Про затвердження Плану
заходів запобігання і протидії корупції
на 2014-2015роки

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. N 1240 затверджена Державна програма щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки. ЇЇ метою є впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011 – 2015 роки. З огляду на вказане та на підставі наказу Держлісагентства України від 20.11.2011року № 783 “ Про порядок підготовки та оприлюднення результатів проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції ”

Наказую:

1. Затвердити план заходів щодо запобігання і протидії корупції в апараті управління на 2014-2015роки.
2. Щорічно аналізувати стан роботи з виконання завдань передбачених планом заходів щодо запобігання корупційних діянь як в апараті управління так і в лісгоспах.
3. Затвердити перелік посад державних службовців на яких існує ризик вчинення корупційних діянь.
4.. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника начальника управління Хоптинця В.М.

Начальник управління В.М. Лісовий

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

від 16. 04. 2015року м. Хмельницький № 19

Про виконання вимог
ЗУ « Про запобігання корупції»

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014року №1700 з наступними змінами і доповненнями, наказу Держлісагентства України від 20.11.2011року № 783 “Про порядок підготовки та оприлюднення результатів проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції”, наказу управління від 19.05.2014року №27 Про затвердження Плану заходів запобігання і протидії корупції на 2014-2015роки та з метою належного реагування на факти корупційних порушень, отримання доступної та достовірної інформації з цього питання :

Наказую:

1. Першому заступнику начальника управління, заступникам начальника управління, начальникам відділів та завідувачу сектором кадрів та юридичного забезпечення, головному спеціалісту – аудитору в межах своєї компетенції та у відповідності до списку про закріплення за підвідомчими підприємствами( додаток);
1.1. Провести роз’яснювальну та профілактичну роботу у підпорядкованих структурних підрозділах управління та лісгоспах щодо виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції».
1.2. У підвідомчих підприємствах постійно акцентувати увагу посадових осіб лісгоспу щодо проведення антикорупційних заходів спрямованих на виявлення обставин, що містять передумови до можливих порушень спеціальних обмежень передбачених Законом України “Про запобігання корупції ”
1.3. Вживати заходів щодо недопущення будь–яких порушень вимог антикорупційного законодавства, прислухатись до думки колективу, вивчати усні та письмові звернення за фактами оскаржень незаконних дій службових осіб, актів прокурорського реагування та інших листів правоохоронних органів про усунення недоліків які містять ознаки порушень у сфері службової діяльності, наявності конфлікту інтересів.
2.Завідувачу сектором кадрів та юридичного забезпечення подавати необхідну звітність Держлісагентству у визначені терміни та аналізувати роботу управління і лісгоспів в цьому напрямку.
3. При необхідності вносити пропозиції щодо висвітлення питання виконання вимог З.У « Про запобігання корупції» на колегії управління.
4.Визначити відповідальними з організації і веденням роботи, пов’язаної з підготовкою та оприлюдненням звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції першого заступника начальника управління Хоптинця Володимира Михайловича та завідувача сектором кадрів та юридичного забезпечення Втерковського Ярослава Юрійовича.
5. Директорам лісгоспів;
5.1. Проаналізувати стан роботи з виконання завдань передбачених планом заходів щодо запобігання корупційних діянь в лісгоспах на 2015рік та при необхідності внести в нього зміни.
5.2. Організувати навчання з вивчення чинного законодавства в цій сфері державною лісовою охороною та іншими посадовими особами лісгоспу.
5.3 За виявленими фактами щодо випадків вчинених правопорушень посадовими особами лісгоспу негайно інформувати управління та правоохоронні органи.
5.4 Призначити посадову особу на яку покласти обов’язки з організації і ведення роботи щодо збору, аналізу, інформування управління та подання звітності щодо корупційних правопорушень внісши відповідні зміни в їх посадові інструкції.
6 Наказ довести до відома відповідальних осіб управління та директорів лісгоспів шляхом його оприлюднення на офіційному веб сайті управління.
7.Вважати такими, що втратили чинність накази управління від 07.04.2010року №21 « Про затвердження заходів протидії корупції і контролю за додержанням держслужбовцями антикорупційного законодавства»та наказ від 20.12.2011року №83 «Про інформування щодо притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення та проведені заходи їх запобіганню».
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління В.М. Лісовий

Затверджено
Наказ ХОУЛМГ
19.05.2014р № 27

План заходів
щодо запобігання та протидії корупції в Хмельницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства на 2014 – 2015 роки.

1. Забезпечити добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурентного відбору, їх об’єктивну атестацію, періодичну ротацію.
Формувати дієвий кадровий резерв на керівні посади з висококваліфікованих , чесних та добросовісних працівників галузі. Забезпечити спеціальну перевірку щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави

Заступники начальника управління
відповідно у відділах та секторах.
Сектор кадрів та юридичного забезпечення.

2.Посилити вимогливість та підвищення особистої відповідальності кожного державного службовця, посадової особи та керівників усіх рівнів за виконання державних завдань у справі зміцнення порядку, суворого додержання законності на всіх ділянках роботи.
Заступники начальника управління
відповідно у відділах та секторах.
Сектор кадрів та юридичного забезпечення.

Термін: постійно

3. Постійно аналізувати рівень професійної підготовки (перепідготовки) кадрів, проведення співбесід з державним службовцем та його керівником з певного кола питань. Керівному складу, спеціалістам управління та підвідомчих підприємств приймати участь в семінарах, професійних навчаннях з питань запобігання та протидії корупції.

Заступники начальника управління
відповідно у відділах та секторах.
Сектор кадрів та юридичного забезпечення.

Термін: постійно

4. Продовжити періодичний розгляд на засіданнях колегії, службових нарадах питань виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них. Вести контроль за станом виконання наказів Держлісагентства України №249 від 07.06.2011року « Щодо інформації про відкриття кримінальних справ та корупцію» та №783 від 30.11.2011року
« Про порядок підготовки та оприлюднення результатів проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції»

Сектор кадрів та юридичного
забезпечення
Термін: два рази на рік.

5. Контролювати коло посадових осіб та громадян з якими державний службовець з корисливих спонукань контактує в процесі роботи і такі контакти здійснюються систематично.
Головний спеціаліст –аудитор
Термін: за необхідністю.

6. Здійснювати контроль на рівні управління за додержанням вимог щодо обмежень передбачених ст. ст 6-10 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” та вимагати такого контролю на підвідомчих підприємствах
Головний спеціаліст –аудитор
Сектор кадрів та юридичного забезпечення
Термін: постійно.
7.Здійснювати моніторинг конкретних управлінських процедур, прийняття рішень, у зв’язку з якими найчастіше здійснюються корупційні правопорушення, поведінки посадових осіб, які відіграють певну роль у прийнятті таких рішень

Головний спеціаліст –аудитор
Термін: постійно.

8. Узагальнити практику реагування на корупційні діяння та пов’язані з ними правопорушення, скоєні посадовими особами. Щоквартально проводити аналіз щодо реагування на корупційні правопорушення, додержання порядку притягнення до відповідальності керівників різних рівнів за вчинення корупційних діянь їх підлеглими працівниками та невжиття заходів щодо запобігання подібним вчинкам. Спрямовувати цю практику на посилення гостроти реагування аж до звільнення винних осіб із займаних посад та передачі матеріалів до правоохоронних органів.

Головний спеціаліст –аудитор
Сектор кадрів та юридичного забезпечення
Термін: постійно.

9 Вдосконалювати практику конкурсного відбору проведення попередньої перевірки під час заміщення вакантних посад, аналізувати причини упущень та інших недоліків при їх проведенні. Вживати заходів по недопущенню конфлікту інтересів під час конкурсного відбору на посади в управлінні.

Сектор кадрів та юридичного
забезпечення
Термін постійно

10. Відповідно до статті 13 Закону України “Про державну службу”, ст.12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” забезпечити організаційні заходи щодо подання державними службовцями відомостей про доходи. Вимагати своєчасного подання декларацій керівниками підприємств та їх заступниками. Належного їх оформлення та зберігання.

Сектор кадрів та юридичного забезпечення
Термін: щорічно січень – березень

11. На виконання постанови КМ України від 20 жовтня 2011 р. N 1094 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції» та наказу Держлісагентства України № 783 від 30.11.2011року « Про порядок підготовки та оприлюднення результатів проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції» у встановлені терміни подавати інформацію з вказаних в наказі питань

Сектор кадрів та юридичного забезпечення
Термін: до 15 лютого

12. Налагодити та активізувати співпрацю з правоохоронними та контролюючими органами у сфері боротьби з корупцією.
Головний спеціаліст –аудитор
Термін постійно
13. Проводити наради (семінари) з проблемних питань щодо посилення профілактики економічних правопорушень та корупційних проявів з участю працівників правоохоронних органів . Організовувати прийняття участі посадових осіб управління та лісгоспів в семінарах, які щомісячно проводяться в Головному управлінні юстиції хмельницької області.

Головний спеціаліст –аудитор
Сектор кадрів та юридичного забезпечення
Термін: в разі необхідності.

14.Здійснити в межах повноважень, передбачених законодавством, заходи, спрямовані на запобігання економічних правопорушень, нецільового використання матеріальних цінностей, недостач, розкрадань грошових коштів та перекрученню бухгалтерського обліку.
Відділ економіки та фінансів
сектор бухгалтерського обліку та звітності
Головний спеціаліст – аудитор
Термін: постійно.

15.Здійснювати систематичний аналіз функціонування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та на його основі розробити практичні рекомендації, професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців, інформаційні та інструктивні матеріали, спрямовані на подальше вдосконалення роботи з кадрами.
Сектор кадрів та юридичного забезпечення
Термін: постійно

16 Постійно проводити перевірки діяльності державного службовця , оцінку законності та обґрунтованості його дій.
Перший заступник та заступники
начальника управління в межах
функціональних обов’язків
Термін: постійно.

17. Здійснювати постійний контроль за керівним складом підвідомчих підприємств, державної лісової охорони з питань запобігання і протидії корупції та вживати заходів щодо їх недопущенню.

Перший заступник та заступники
начальника управління в межах
функціональних обов’язків
Термін: постійно.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*